Knotty berry คือผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์เพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กที่นอกจากจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากวัสดุที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานการผลิตแบบญี่ปุ่นแล้ว ยังรวมถึงการออกแบบที่ซ่อนความฉลาดในความเรียบง่าย ที่ผู้ใช้ใช้แล้วภูมิใจที่จะบอกต่อ ด้วยคุณสมบัติที่ดีหลายประการ จึงทำให้ผู้คนมากมายอยากรู้จักเรามากขึ้น

about

หน้าโต๊ะตู้ลิ้นชักสามารถปรับความสูงได้หรือเลื่อนเก็บไว้ใต้โต๊ะได้

ปรับความสว่างของไฟได้ตามวัตถุประสงค์ในการใช้งานเช่นอ่านหนังสือ ทำงานฝีมือ

ลิ้นชักโดยเฉพาะชั้นล่างสุดเปิดได้กว้างหยิบของได้สะดวก

ขาโต๊ะเป็นขาสกีให้ความมั่นคงสูง ไม่ทำให้พื้นเป็นรอย

ใต้โต๊ะมีที่วางของหรือหนังสือ

ที่กั้นหนังสือปรับเลื่อนความกว้างได้ทั้งซ้ายขวา

วัสดุที่ใช้ไม่มีสารที่ทำลายสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

หน้าโต๊ะเพาะโครงเพื่อความแข็งแรง ปิดผิวเมลามีนกันรอยขีดข่วน