บริษัท นอตตี้ เบอร์รี่ จำกัด

Knotty Berry Co., Ltd

71/1 - 71/2 ซอยสุขุมวิท 36 คลองตัน
คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
71/1 - 71/2 Sukhumvit 36 Klongton
Klongtoey Bangkok 10110
โทรศัพท์(Tel.): 0-2661-2301
Email: biz@knottyberry.com
โทรสาร(Fax): 0 2661 2302
www.knottyberry.com