FAQs

"

ท่านั่งที่ถูกต้องสำหรับการเรียนของเด็กควรนั่งท่าไหนดีคะ?

"

ควรปรับพนักเก้าอี้ของเด็กให้เอียง 100 - 110 องศา ควรปรับพนักเก้าอี้ขึ้นลงให้เหมาะสม หากมีหมอนใบเล็กๆ ก็ควรนำมาพิงหลังหากจำเป็นเพื่อ ให้หลังตั้งตรงหรือหากเก้าอี้ทำงานมีระบบปรับหลังพนักพิง ให้เก้าอี้อยู่เสมอให้พนักพิงสามารถรองรับช่วงโค้งของ กระดูกสันหลังช่วงเอวได้พอดี
ปรับที่วางแขนเพื่อให้ไหล่อยู่ในท่าที่ผ่อนคลายหาก ที่วางแขนทำให้ทำงานไม่ถนัดควรถอดออก ควรปรับระดับความสูงของเก้าอี้เพื่อให้ขาของเด็กถึงพื้นและทำให้เข่าขนานอยู่ในแนวระดับต่ำกว่าสะโพกเพียงเล็กน้อยและควรวางสะโพกให้ไกลจากคอมพิวเตอร์ก็จะสามารถป้องกันอาการปวดหลังที่เกิดจากการทำงาน หน้าโต๊ะคอมพิวเตอร์ได้
ปรับระยะห่างของช่วงโต๊ะไม่ให้ชนกับต้นขาควรนั่งให้ระยะของขาตั้งฉากกับเก้าอี้และควรปรับเบาะเก้าอี้ให้ได้ระดับการตั้งฉาก 90 องศา ของเข่านอกจากนั้นควรจะมีที่พักเท้ารองใต้เท้า เพื่อไม่ให้เท้าลอยขึ้นจากพื้น เมื่อปรับเบาะให้อยู่ในระดับเดียวกับความสูงของเก้าอี้แล้วควรจะหาอะไรมารองเพื่อให้ช่วงเข่าและเท้าผ่อนคลาย

"

เก้าอี้สำหรับเด็ก แตกต่างจากเก้าอี้สำหรับผู้ใหญ่อย่างไร

"

เก้าอี้สำหรับเด็กหน้าตาภายนอกอาจดูเหมือนเก้าอี้ทำงานสำหรับ ผู้ใหญ่ แต่แตกต่างกันตรงที่รายละเอียดในเรื่องความปลอดภัย เช่น ระดับของที่วางเท้า หรือ ล้อที่สามารถหยุดได้เมื่อเด็กทิ้งน้ำหนักตัว ลงบนเก้าอี้ เพราะเด็กจะไม่ระมัดระวังในการนั่งเหมือนผู้ใหญ่
ดังนั้ันเก้าอี้ที่ไม่มีระบบล๊อกการเคลื่อนที่ของล้อ เมื่อมีการทิ้งน้ำหนักลงจึงเป็นอันตรายกับเด็กเล็ก และยังช่วยป้องกันไม่ให้เคลื่อนไปชนสิ่งของรอบตัวอีกด้วย

"

ทำไมโต๊ะเรียนสำหรับเด็กถึงแตกต่างกับโต๊ะทำงานสำหรับผู้ใหญ่ อย่างไร?

"

โต๊ะเรียนสำหรับเด็กควรปรับเปลี่ยนเพื่อพัฒนาไปกับการเรียนรู้ของเด็ก โต๊เรียนสำหรับเด็กสามารถทำให้เด็กทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัด ระเบียบของสิ่งต่างๆ
โต๊ะเรียนสำหรับเด็กควรจะแข็งแรงและปลอดภัยเพราะเด็กจะไม่ระวังตัวในการใช้สิ่งของเท่ากับผู้ใหญ่ เพราะผู้ปกครองไม่สามารถดูแลเด็กได้ตลอดเวลา เช่น ขอบและมุมต่างๆ ของโต๊ะจะต้องมีความมนเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในกรณีที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายเด็กกระแทกเข้ากับขอบโต๊ะ
โต๊ะต้องมีความกว้างและความยาวให้พอดีกับลักษณะทางกายภาพของเด็กเพื่อให้เด็กที่ให้พัฒนาสรีระไปในทางที่ถูกต้องและไม่มีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกและกล้ามเนื้อเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่