มารตรฐานเฟอร์นิเจอร์ E1 คืออะไร

EU Formaldehyde Emission Standard ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันว่าเฟอร์นิเจอร์ที่ปลอดภัยต่อสุขภาพผู้ใช้ควรปล่อยสานฟอร์มัลดีไฮด์น้อยกว่า 0.10 ppm.(ประมาณ...มาตรฐาน E1)

แต่ถ้าจะโฆษณาได้ว่าเป็นพาร์ทิเคิลปลอดสารพิษนั้นจะต้องไม่มีฟอร์มัลดีไฮด์เป็นส่วนประกอบในเนื้อกาวเลย (ต้องดีกว่ามาตรฐาน E0) ถ้ายังมีอยู่บ้างไม่สามารถอ้างได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษ อย่างกรณีพาร์ทิเคิลมาตรฐานยุโรป E1 SB Furniture โฆษณานั้นยังคงมีสารฟอร์มัลดีไฮดฺระเหิดออกมาอยู่ที่ไม่เกิน 0.14 ppm. จึงไม่สามารถพูดได้เต็มปากว่า "ปลอดสารพิษ" แต่ก็พูดได้ว่า "สารพิษน้อย" ซึ่งถือได้ว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจ ในตลาดบ้านเรา