Video แบรนด์แห่งคุณภาพ

คุณมณเฑียร อมรเลิศวิมาน ซีอีโอ บริษัท นอตตี้ เบอร์รี่ จำกัด "โต๊ะเขียนหนังสือ Knotty Berry คุณภาพส่งออกญี่ปุ่น"