ออริจิน รุ่นนี้ดูเป็นรุ่นพื้นฐานที่ราคาไม่สูงมากนัก ถ้าซื้อไปใช้เหมือนเป็นการเริ่มต้นปลูกฝังความมีระเบียบจัดการพื้นที่ส่วนตัว ตั้งแต่เป็นชุดโต๊ะเรียน จนถึงเป็นชุดห้องนอน