Leaf ชุดโต๊ะเขียนหนังสือที่ทำมาจากไม้ยาง ออกแบบและดีไซด์ด้วยแนวสีเหลืองสันสดใสตัดกับสีเนื้อไม้ เป็นความสวยงามที่ลงตัว มีความคงทน