รุ่นนี้เป็นรุ่นที่ดูแล้วเป็นงานฝีมือ มีส่วนโค้งเว้า ซึ่งถ้าเป็นงานไม้สมัยก่อนถือว่าต้องใช้ฝีมือในการขัดเกลา รูปทรงไม่ซับซ้อน เสมือนงานที่คุณปู่หรือคุณพ่อ บรรจงทำให้ลูกหลานใช้ ราคาจับต้องได้