โอเทโล เนื่องจากโอเทโลเป็นเกมส์ฝึกสมองที่ เล่นไม่ยาก แต่ถ้าจะเล่นให้เก่งต้องมีการฝึกฝน  พลิกแพลงและตั้งใจ เหมือนชุดโอเทโลชุดนี้ ที่สามารถปรับเปลี่ยนไป ตามพัฒนาการของสมองว่าจะใช้เฟอร์นิเจอร์ชุดนี้ ให้เหมาะสม กับผู้ใช้ในแต่ละช่วงวัยอย่างชาญฉลาด