Tiny เป็นโต๊ะที่ประหยัดพื้นที่และความสะดวกในการใช้งาน ไม่ทำให้ห้องดูอึดอัด เล็กแต่ซ่อนประโยชน์ใช้สอยตามแบบญี่ปุ่น

สีเมเปิ้ล ให้ความรู้สึกปลอดโปร่งแต่สงบ ช่วยให้มีสมาธิในการทำงาน