เอดิสัน โต๊ะปรับระดับได้ สามารถปรับระดับความสูงต่ำ ให้เหมาะกับสัดส่วนของผู้ใช้ได้เพื่อให้เข้ากับรูปร่าง ที่ค่อยๆโตของเด็ก รูปทรงเรียบง่าย เน้นประโยชน์ใช้สอย